Prisar

1 Kompaktbilar                                                    kr. 6.050,-

2 Mellomstore bilar                                              kr. 6.350,-

3 Personbilar                                                       kr. 6.650,-

4 Store personbilar                                             kr. 6.950,-

5 Vareb, S.U.V, pick up                                       kr. 7.350,-

6 Vareb, S.U.V, pick up                                       kr. 7.950,-

7 Vareb, S.U.V, pick up                                       kr. 8.550,-

8 Vareb, S.U.V, pick up                                       kr 9.200,-

Støydemping ved fullbehandling                         kr 2750,-

Sandblåsing av rust og grunning                        kr. 1.250,- pr time

E-Biler kjem det tileggskostnad                          kr 1,125,-

Hybrid biler kjem det tileggskostnad                   kr 625,-

Over 6,75m avtale spesielt.

Alle prisar er inkl. mva.