Prisar

 Personbil                                                          kr. 8.900.-

Stor personbil                                                    kr. 9.200.-

 Vareb, S.U.V, rammebil                                    kr. 10.200.-

Bubil                                                           Frå  kr 10.200,-

Støydemping ved fullbehandling                        kr 3375,-

Sandblåsing av rust og grunning                        kr. 1.550,- pr time

Tilleggskostnad på El-bil                                     kr 625,-

Tilleggskostnad på hybridbil                                kr 625,-

Over 6,75m avtale spesielt.

Alle prisar er inkl. mva.