Prisar

 Personbilar                                                       kr. 7.350,-

Store personbilar                                              kr. 7.950,-

 Vareb, S.U.V, pick up                                        kr. 8.550,-

 Vareb, S.U.V, pick up, Bobil                       Frå  kr 9.200,-

Støydemping ved fullbehandling                         kr 3375,-

Sandblåsing av rust og grunning                        kr. 1.250,- pr time

E-Biler kjem det tileggskostnad                          kr 1,125,-

Hybrid biler kjem det tileggskostnad                   kr 625,-

Over 6,75m avtale spesielt.

Alle prisar er inkl. mva.